• 08 LIS 19

  Szkolenia BHP dla studentów i doktorantów I roku studiów w r.a. 2019/2020

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

  Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

  • Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich odbywają szkolenie składające się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

   

  1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning) od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.
  2. Część praktyczna realizowana jest przez Pracownię Bezpieczeństwa Wodnego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, ul. Mickiewicza 16A.

  Dostępne terminy szkolenia praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej.

   

  • Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich odbywają szkolenie składające się z tylko z części teoretycznej realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie: od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

   

  Szczegóły na stronie: http://www.uce.usz.edu.pl/szkolenia-bhp-dla-studentow-us