• 28 CZE 19

  Stypendium konferencyjne – RSA Annual Conference 2019 w Lincoln

  Informujemy o Stypendium konferencyjnym dla studentów i młodych naukowców na udział w Regional Studies Association Student and Early Career Conference 2019  w dniach 30 października – 1 listopada 2019 roku Lincoln w Wielkiej Brytanii organizowane przez Regional Studies Association – Sekcja Polska oraz EUROREG (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i lokalnych).

  Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA, a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł.

   

  O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich i magisterskich oraz doktoranci i młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie (z uwzględnieniem okresów urlopów związanych z urodzeniem się dziecka, stanem zdrowia).

  Więcej informacji o stypendium znajduje się na stronie internetowej: www.euroreg.uw.edu.pl.