• 11 CZE 18

    Stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców – 25/26 października 2018 r. – Brighton, UK

    W dniach 25-26 października 2018r. w Brighton (UK) organizowane jest Stypendium konferencyjne pod nazwą Regional Studies Association Student and Early Career Conference 2018 z jego tematem przewodnim: Strategies for Career Success: Networking, Publishing and Funding.

    O powyższe stypendium mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranci i młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie. Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA, a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł.

    Zgłoszenia przyjmowane są do 2 lipca 2018 r. (do końca dnia) – aplikacje należy przesyłać na adres e-mail: euroreg@uw.edu.pl (w tytule wiadomości: „stypendium konferencyjne Brighton 2018”).  Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone do 1 sierpnia 2018 r.

    Więcej informacji o stypendium: Stypendium konferencyjne Brighton 2018, a także na stronie: www.euroreg.uw.edu.pl.