• 17 LIP 21
  Stypendia Pomostowe na I rok studiów – zgłoszenia do 16 sierpnia br.

  Stypendia Pomostowe na I rok studiów – zgłoszenia do 16 sierpnia br.

  Wystartowała rekrutacja do XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 500 stypendiów na pierwszy rok studiów czeka na maturzystów z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. Przyszli studenci mogą aplikować o stypendia do 16 sierpnia br.

  Dla kogo przeznaczone są stypendia?

  „Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1960 zł brutto), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

  Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

  Jaka jest wysokość stypendium?

  Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

  Kiedy można składać wnioski o stypendium?

  Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

  Aplikacja do składania wniosków aktywna jest od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

  Program prowadzi Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

  Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl