Wzór wniosku o przesłanie dyplomu za pośrednictwem poczty kurierskiej 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)