• 15 PAŹ 21
  „STREFA DOSTĘPNOŚCI” z dofinansowaniem z NCBR

  „STREFA DOSTĘPNOŚCI” z dofinansowaniem z NCBR

  Z przyjemnością informujemy, że wniosek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zatytułowany „STREFA DOSTĘPNOŚCI”, został wyłoniony do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego” (nr POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21). Łączna kwota uzyskanego dofinansowania to 1 261 886,00 zł  

  Głównym celem projektu jest podniesienie u pracowników kadry dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego kompetencji w zakresie umiejętności dydaktycznych w obszarze projektowania uniwersalnego, co wpłynie na poprawę sytuacji całej uczelni w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wsparciem zostaną objęci dydaktycy z dziedziny nauk społecznych, reprezentujących następujące dyscypliny naukowe: nauki o bezpieczeństwie, ekonomia i finanse, pedagogika oraz nauki prawne.  Nabyte przez nauczycieli akademickich w trakcie realizacji projektu kompetencje dydaktyczne zostaną praktycznie wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami.

  W ramach projektu zostaną zorganizowanwe i przeprowadzenwe szkolenia i warsztaty (w tym specjalistyczne) z zakresu problematyki niepełnosprawności oraz dostępności, a także odbędą się zagraniczne wyjazdy studyjne do europejskich uczelni, a także organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i dostępności.

  Dziękujemy wszystkim osobom za zaangażowanie w opracowanie zwycięskiego wniosku.

Accessibility Toolbar