• 12 LUT 21
  Spotkanie kolegium dziekańskiego z nauczycielami akademickimi WPiA US

  Spotkanie kolegium dziekańskiego z nauczycielami akademickimi WPiA US

  Informujemy, że w dniu 11 lutego br. odbyło się spotkanie kolegium dziekańskiego z nauczycielami akademickimi WPiA US, które prowadziła Pani Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US – dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US.

  Spotkanie zorganizowane w trybie zdalnym (za pośrednictwem MS Teams) dotyczyło spraw bieżących związanych m.in. z procesem ewaluacji jakości działalności naukowej, które prezentowała Pani Dziekan oraz Prodziekan ds. ewaluacji – dr Wojciech Bożek, sprawami studenckimi referowanymi przez Pana Prodziekana ds. studenckich – dr hab. Wojciecha Staszewskiego, prof. US, jak i obszarem kształcenia omawianym przez Panią Prodziekan ds. kształcenia – dr Beatę Kanarek.

  Za niezawodny udział pracowników serdecznie dziękujemy i łączymy pozdrowienia.

  w imieniu kolegium dziekańskiego
  dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US