• 13 STY 22
  Spotkanie Dziekan WPiA US ze studentami studiów stacjonarnych (13 I 2022 r.)

  Spotkanie Dziekan WPiA US ze studentami studiów stacjonarnych (13 I 2022 r.)

  Uprzejmie informujemy o spotkaniu Dziekan WPiA dr hab. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, prof. US ze studentami studiów stacjonarnych, dotyczącym omówienia bieżących spraw, w tym realizacji zajęć dydaktycznych w kontakcie bezpośrednim. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek dnia 13 stycznia 2022 r.  o godzinie 11.45  w formie zdalnej, za pośrednictwem MS Teams.

  Kod oraz link do zespołu MS Teams: nquzsan, (LINK – kliknij tutaj)

  Spotkanie Dziekan WPiA  US dr hab. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, prof. US ze studentami studiów niestacjonarnych zaplanowano na dzień 16 stycznia (niedziela), na godz. 15.00.

  Serdecznie zapraszamy!