• 29 PAŹ 19

    Spotkanie Dziekan WPiA US ze Starostami grup

    Informujemy, że dziś tj. 29 października br. na WPiA US odbyło się spotkanie Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US – dr Beaty Kanarek ze studentami pełniącymi funkcję Starostów grup, w związku ze zmianami zachodzącymi w funkcjonowaniu Wydziału – dot. procesu wprowadzania nowej struktury organizacyjnej na Uczelni.

    Głównym celem spotkania było omówienie zmian i pojawiających się w związku z tym problemów jak i opracowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie działań niezbędnych do przeprowadzenia zmian.