• 05 LUT 21
    Spotkanie Dziekan oraz Prodziekana ds. studenckich WPiA US ze studentami

    Spotkanie Dziekan oraz Prodziekana ds. studenckich WPiA US ze studentami

    Informujemy, że w dniu 5 lutego br. odbyło się spotkanie Pani Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US – dr hab. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, prof. US oraz Pana Prodziekana ds. Studenckich – dr hab. Wojciecha Staszewskiego, prof. US ze studentami Wydziału Prawa i Administracji US.

    W spotkaniu zorganizowanym w trybie zdalnym (za pośrednictwem MS Teams) uczestniczyło ponad 350 osób, a dotyczyło ono bieżących spraw związanych ze studenckim obszarem funkcjonowania Wydziału, a także trybu zdalnego kształcenia.

    O terminie kolejnego spotkania poinformujemy w ogłoszeniach oraz w aktualnościach – publikowanych na wydziałowej stronie internetowej.