• 29 STY 18

    Składanie opinii po zakończeniu praktyk

    Przypominamy wszystkim studentom, odbywającym praktyki programowe, że niezwłocznie po zakończeniu praktyk, opinię wraz z dziennikiem praktyk (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w Dziekanacie właściwym dla kierunku i roku studiów.