• 24 CZE 20

  Seminarium online – Wybrane rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w czasie epidemii

  Informujemy, że w dniu 23 czerwca br. odbyło się SEMINARIUM OTWARTE ON-LINE pn. „Wybrane rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w czasie epidemii”, którego współorganizatorem był Instytut Nauk Prawnych.

  Zagadnieniami poruszanymi podczas seminarium były rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych stosowane i podejmowane w czasie epidemii.

   

   

  Prelegentami podczas seminarium byli: dr inż. Zbigniew Zalewski (Dyrektor Oddziału ZUS w Szczecinie), dr Sebastian Gnat (Uniwersytet Szczeciński), dr Janina Petelczyc (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr Ariel Przybyłowicz (Uniwersytet Wrocławski), dr Joanna Szyjewska-Bagińska (WSAP w Szczecinie, ZUS  Oddział w Szczecinie), prof. PK dr hab. Marek Pogonowski (Dyrektor Oddziału ZUS w Koszalinie) SSR Konrad Kujawa (Przewodniczący IX Wydziału Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) oraz Karolina Zysk (Nadinspektor Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie), zaś jego moderatorami dr Sławomir Driczinski (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk Prawnych) oraz dr Joanna Szyjewska-Bagińska (WSAP w Szczecinie).

  W spotkaniu online wzięło udział ponad 50 uczestników.

  Program seminarium  

  Organizatorzy seminarium serdecznie dziękują wszystkim jego uczestnikom za udział w wydarzeniu!