• 15 GRU 20
  Seminarium – „Czy Unia Europejska ma przyszłość?”

  Seminarium – „Czy Unia Europejska ma przyszłość?”

  Informujemy, że dnia 14 grudnia br. odbyło się webinarium pn. Czy Unia Europejska ma przyszłość? 

  Organizatorami spotkania byli Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz eksperci Team Europe, działający przy Komisji Europejskiej z Przedstawicielstwem w Polsce.

  Podczas webinarium swoje wystąpienia zaprezentowali:

  • prof. dr hab. Marian Noga (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) – Znaczenie współpracy walutowej dla przyszłości UE,
  • dr hab. Beata Piskorska prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) – Polityczna atrakcyjność UE,
  • dr Rafał Kuligowski (Akademia Pomorska w Słupsku) – Prawne uwarunkowania przyszłości UE,
  • Piotr Maciej Kaczyński (Centrum Stosunków Międzynarodowych) – Wspólna aksjologia podstawą zjednoczonej Europy.

  Moderację prowadziła, a także zaopatrywała w komentarz wystąpienia Prelegentów, dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Podczas webinarium nie zabrakło ożywionej dyskusji z ciekawymi pytaniami, a obrady zgromadziły blisko 100 uczestników.