• 12 SIE 20
  Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 – Wydział Prawa i Administracji US – NOWE KIERUNKI

  Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 – Wydział Prawa i Administracji US – NOWE KIERUNKI

  Uprzejmie informujemy, że na nowy rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaplanowano trzy nowe kierunki.

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowymi, atrakcyjnymi kierunkami studiów. Zapraszamy do rekrutacji!


   

  • PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH – studia I stopnia (studia stacjonarne i studia niestacjonarne) – kierunek z dwiema specjalnościami do wyboru: kryminalno-penitencjarna oraz ochrony interesów ekonomicznych państwa

  Absolwent po ukończeniu studiów będzie mógł znaleźć pracę m.in. w formacji mundurowej Policji, Straży Granicznej, w Służbie Celno-Skarbowej, Krajowej Administracji Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz w służbach specjalnych, jako pracownik Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w służbie wojskowej jako żołnierz czy pracownik wykonujący zadania z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji i logistyki wojskowej.

   

  • PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI – studia I stopnia (studia stacjonarne i studia niestacjonarne) – kierunek z dwiema specjalnościami do wyboru: informacja w sektorze prywatnym oraz informacja w sektorze publicznym

  Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę m.in. jako pracownicy podmiotów prywatnych i publicznych prowadzących działalność komercyjną i publiczną w Internecie świadcząc usługi informatyczne i przygotowujących programy i systemy, prowadząc działalność gospodarczą, świadcząc usługi detektywistyczne i infobrokerskie; pracując w podmiotach prywatnych i publicznych w działach zajmujących się obiegiem i zarządzaniem dokumentami, pozyskujących i przetwarzających informacje, tworzących bazy danych, etc.

   

  • PRAWO MEDYCZNEstudia II stopnia – studia stacjonarne i studia niestacjonarne

  Absolwenci kierunku Prawo medyczne pracują m.in. jako członkowie kadry zarządzającej publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych; prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pomocniczych na rzecz uczestników rynku świadczeń zdrowotnych, rynku farmaceutycznego i pokrewnych czy jako pracownicy organizacji i instytucji chroniących prawa pacjentów i konsumentów na tych rynkach.

   


   

  GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI:

  Informacje o rekrutacji na nowe kierunki znajdują się na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji -> wpia.usz.edu.pl w zakładce rekrutacja – informacje:  https://wpia.usz.edu.pl/rekrutacja-informacje/

   

  Na w/w stronach znajdują się szczegółowe informacje z dokładnym opisem nowych kierunków, kryteriami i terminami kwalifikacji.

  PLAKAT – NOWE KIERUNKI (kliknij, aby zobaczyć)

  Zachęcamy do studiowania na
  Wydziale Prawa i Administracji US!


   

  Więcej informacji o rekrutacji 2020/2021 Uniwersytetu Szczecińskiego
  można uzyskać na stronie:

  https://kandydaci.usz.edu.pl