• 20 CZE 20
  Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego 2020/2021

  Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego 2020/2021

  Informujemy, rekrutacja do Szkoły Doktorskiej funkcjonującej na Uniwersytecie Szczecińskim rozpocznie się 1 lipca 2020.

  Pierwszy etap potrwa do 12 października i będzie polegał na rejestracji kandydatów w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów (ERK) i złożeniu wymaganej dokumentacji.

  Każdy doktorant będzie realizował indywidualny plan badawczy. Kandydaci do SD US mogą wybrać kształcenie w jednej spośród 16 dyscyplin lub kształcenie interdyscyplinarne. Wszyscy doktoranci otrzymują stypendium, które obecnie wynosi 2104 zł.

  Dzięki zajęciom w Szkole Doktorskiej US doktoranci:
  – będą przygotowani do prowadzenia wysokiej jakości badań,
  – mają możliwość osiągnięcia samodzielności naukowej,
  – mogą uzyskać stopień doktora.

  PROCES APLIKOWANIA
  Rekrutację do Szkoły Doktorskiej dobrze rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie chętny podjąć się opieki naukowej nad doktorantem i jego badaniami. Wybór opiekuna ułatwia specjalna baza pracowników naukowych, którzy zgłosili gotowość prowadzenia doktorantów.

  Zapisy kandydatów trwają do 12 października przez system ERK. W związku z pandemią COVID-19, informujemy, że możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie rekrutacji. Wszystkie aktualności będą publikowana na stronie SD US.

  WIĘCEJ INFORMACJI

  Kontakt z Biurem SD US:
  e-mail: rekrutacja-szkoladoktorska@usz.edu.pl
  telefon: 91 444 25 12, 91 444 25 13

  W roku akademickim 2020/2021 Szkoła Doktorska US przewiduje przyjąć 50 doktorantów.

  Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: