• 10 PAŹ 17

    I r. SSA II – Zmiana w rozkładzie zajęć

    Uwaga. Nastąpiła zmiana w rozkładzie zajęć dla I r. kierunku Administracja II stopnia.
    Zmieniona została sala wykładowa z przedmiotu Ustrój administracyjny starożytnego Rzymu. Rozkład został też uzupełniony o datę pierwszego wykładu z tego przedmiotu (19 października br.).