• 28 WRZ 20

    Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Dąbrowskiego

    Uprzejmie informujemy, że dnia 25 września 2020 r. podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Dąbrowskiego nt. „Status prawny osób wykonujących zawody zaufania publicznego na podstawie  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.”.

    Promotorem pracy naukowej Pana mgra Kamila Dąbrowskiego był dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US, natomiast recenzentami dysertacji: dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG (Uniwersytet Gdański).

    Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Kamilowi Dąbrowskiemu stopień doktora nauk prawnych.

    Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!!