• 22 CZE 20

    Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Głod-van de Sanden

    Uprzejmie informujemy, że dnia 19 czerwca 2020 r. podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Głod-van de Sanden nt. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w świetle prawa polskiego”.

    Promotorem pracy naukowej Pani mgr Urszuli Głod-van de Sanden była dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US, promotorem pomocniczym dr Magdalena Michalak, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Lidia Zacharko (Uniwersytet Śląski) oraz dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

    Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Urszuli Głod-van de Sanden stopień doktora nauk prawnych.

    Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!!