• 08 CZE 19

    Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Milczarek

    Informujemy, że podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 7 czerwca 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Milczarek nt. „Unijne standardy ochrony prawa do prywatności w Internecie”.

    Promotorem był prof. dr hab. Andrzej Bałaban (US), a recenzentami dysertacji prof. dr hab. Mirosław Granat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

    Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Ewie Milczarek stopień doktora nauk prawnych.

    Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!