• 18 CZE 21
  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Skoczylas

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Skoczylas

  Uprzejmie informujemy, że dnia 18 czerwca br. podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej mgr Dominiki Skoczylas nt. „Krajowy System Cyberbezpieczeństwa”.

  Promotorem pracy naukowej Pani mgr D. Skoczylas była dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US, promotorem pomocniczym dr Przemysław Zdyb, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Grażyna Szpor (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Instytut Prawa i Ekonomii).

  Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Dominice Skoczylas stopień doktora nauk prawnych.

  Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!

Accessibility Toolbar