• 18 MAJA 20

    Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adriany Tomczyk

    Uprzejmie informujemy, że dnia 15 maja br. podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adriany Tomczyk nt. „Skutki cywilnoprawne naruszenia norm moralnych między osobami bliskimi”.

    Promotorem pracy naukowej Pani mgr A. Tomczyk był dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US, natomiast recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Tomasz Sokołowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG (Uniwersytet Gdański).

    Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Adrianie Tomczyk stopień doktora nauk prawnych.

    Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!!!