• 21 MAR 20
  Projekt Instytutu Nauk Prawnych „Jak najbliżej dostępności” z pozytywną oceną NCBR i dofinansowaniem

  Projekt Instytutu Nauk Prawnych „Jak najbliżej dostępności” z pozytywną oceną NCBR i dofinansowaniem

  z przyjemnością informujemy, że projekt Instytutu Nauk Prawnych US pn. „Jak najbliżej dostępności” uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Projekt wdrożeniowy w ramach konkursu „Projektowanie uniwersalne” (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19) otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 963 492,50 zł.

  Uzyskane dofinansowanie obejmuje m.in. zakup symulatora wirtualnej rzeczywistości, realizowanego w technologii VR, czyli rzeczywistości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, dzięki którym wykreowana zostanie multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń.

  Za przygotowanie dokumentacji projektu serdeczne podziękowania składamy
  Pani mgr Adrianie Tomczyk, Pani dr Marcie Jasińskiej oraz Pani mgr Ewie Szubert.
  Gratulujemy – świetna robota!

                                                                             

       Władze Instytutu Nauk Prawnych oraz Wydziału Prawa i Administracji US

   

   

   

Accessibility Toolbar