• 29 PAŹ 19

  Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – edycja 2019

  Informujemy o programie wymiany realizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), którego celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

  Program skierowany jest zarówno do nauczycieli akademickich jak i studentów.

  Wyjazdy w ramach programu dają szansę na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie kompetencji specjalistycznych uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

  Wyjazdy w ramach programu odbywają się w roku akademickim 2020/2021 i mogą trwać
  od 5 dni do 12 miesięcy.

  Celem wyjazdu może być:
  ✅ odbycie stażu naukowego;
  ✅ odbycie studiów częściowych;
  ✅ odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich);
  ✅ wizyta studyjna;
  ✅ pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
  ✅ uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera;
  ✅ prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
  ✅ inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

  Beneficjent programu może ubiegać się o finansowanie w formie stypendium.

  Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login do dnia 20 grudnia 2019 r. do godziny 15.00.

  Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2019/naukowcy

   

  mgr Joanna Sotek

  Kierownik Sekcji ds. Nauki
  Instytut Nauk Prawnych
  Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytetu Szczecińskiego