• 02 STY 19

    Program PROM – wsparcie finansowe na rozwój naukowy

    Informujemy, iż dostępny jest Program PROM – stypendia dla doktorantów i przedstawicieli kadry akademickiej do 40 roku życia. W ramach tego programu można uzyskać wsparcie finansowe na rozwój naukowy.

    Dla doktorantów przewidziano stypendia na udział w konferencjach lub wyjazdy w celu pozyskania materiałów do pracy badawczej/artykułu naukowego.
    Kadra akademicka może ubiegać się o środki na wyjazd w celu pozyskania materiałów do artykułu naukowego, a także w celu udziału w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.

    Więcej informacji na stronie: http://dsm.usz.edu.pl/prom/ lub pod nr (91) 444-12-08 (Aurelia Mayer z-ca kierownika Działu Spraw Międzynarodowych US).