Obsługa administracyjna Słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego

Sekretariat
mgr Agnieszka Król
pokój nr 1
tel. 91 444 28 54
e-mail: agnieszka.krol@usz.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17a,
70-240 Szczecin

 

——————————————————————–