Obsługa administracyjna Słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego

Sekretariat
mgr Agnieszka Król
pokój nr 1
tel. 91 444 28 54
e-mail: agnieszka.krol@usz.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17a,
70-240 Szczecin

 

——————————————————————–

Rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Informujemy, że rozdanie świadectw ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego odbędzie się dnia 14 września 2019 r. (sobota) o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału (sala 122, budynek ul. G. Narutowicza).