• 21 LUT 18

    Praktyki w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód

    W Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód istnieje możliwość odbywania praktyk przez cały rok kalendarzowy, w szczególności w charakterze protokolanta na rozprawie, we wszystkich wydziałach sądu. W przypadku praktyk odbywanych poza miesiącami wakacyjnymi możliwe jest dostosowanie godzin odbywania praktyk do planu zajęć na uczelni. Oferta praktyk skierowana jest do studentów wszystkich kierunków studiów (Prawo, Administracja, Ekonomiczno prawny).

    Studenci zainteresowani odbywaniem praktyk kontaktują się bezpośrednio z Oddziałem Kadr Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód (osobiście lub telefonicznie nr 91 4603 540, 91 4603 541).

    Po uzgodnieniu w sądzie terminu odbywania praktyk należy dopełnić wymagań opisanych w zakładce Zapisy na praktyki.