• 11 MAJA 20

  mgr Monika Niedźwiecka

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: monika.niedzwiecka@usz.edu.pl

  telefon służbowy: (91) 444 28 35

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 304c


   

  .

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Problematyka wymiaru kary kryminalnej za przestępstwo z art. 148 k.k. w świetle badań empirycznych, (w:) I. Mołdoch-Mendoń, K. Maciąg (red.), Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i psychologii kryminalistycznej, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin 2020, ISBN 978-83-66489-22-6, s. 195-215.
  2. Zjawisko przestępczości nieletnich w Polsce w latach 2008-2018, (w:) K. Łukomiak (red.), Prawo międzynarodowe i polityka lat 10. XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, Łódź 2021, ISBN 978-83-66035-99-7, s. 37-54.

  Artykuły w języku polskim

  1. Monitoring jako środek zwiększający poziom bezpieczeństwa w zakładach karnych, Probacja 2019, nr 4, ISSN 1689-6122, DOI: 10.5604/01.3001.0014.1394, s. 89-118.

  Artykuły w języku obcym

  1. The Crime of Offending Religious Feelings – Legal Analysis, Kościół i Prawo 2021, Tom 10, Nr 1, ISSN 0208-7928, s. 161-173. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/kip/article/view/16293/15598