• 11 MAJA 20

  mgr Monika Niedźwiecka

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: monika.niedzwiecka@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 35

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 304c

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo karne materialne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności seksualnej i obyczajności


  Biogram: W czerwcu 2018 r. ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Od 2020 r. zajmuje stanowisko asystenta pracując w zespole zajmującym się prawem karnym materialnym. Przedmiotem zainteresowań oraz badań naukowych jest szeroko pojęte prawo karne materialne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwami o charakterze seksualnym. Jest autorką publikacji z powyższego zakresu w postaci artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Uczestniczyła czynnie w wielu konferencjach zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i międzynarodowym prezentując powyższe zagadnienia. Ponadto jest członkiem Zespołu Badawczego Prawa Karnego. Aktywnie uczestniczy w pracy organizacyjnej uczelni, pełniąc między innymi funkcję Koordynatora ds. wsparcia studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ponadto jest członkiem Zespołu Prawo Służb Mundurowych i Kliniki Prawa oraz opiekunem I roku Prawa Służb Mundurowych. Jest członkiem Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.


  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Problematyka wymiaru kary kryminalnej za przestępstwo z art. 148 k.k. w świetle badań empirycznych, (w:) I. Mołdoch-Mendoń, K. Maciąg (red.), Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i psychologii kryminalistycznej, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin 2020, ISBN 978-83-66489-22-6, s. 195-215.
  2. Zjawisko przestępczości nieletnich w Polsce w latach 2008-2018, (w:) K. Łukomiak (red.), Prawo międzynarodowe i polityka lat 10. XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, Łódź 2021, ISBN 978-83-66035-99-7, s. 37-54.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Crime Rates in The European Union Member States: A Legal and Comparative Analysis, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 11856-11861.

  Artykuły w języku polskim

  1. Monitoring jako środek zwiększający poziom bezpieczeństwa w zakładach karnych, Probacja 2019, nr 4, ISSN 1689-6122, DOI: 10.5604/01.3001.0014.1394, s. 89-118.

  Artykuły w języku obcym

  1. The Crime of Offending Religious Feelings – Legal Analysis, Kościół i Prawo 2021, Tom 10, Nr 1, ISSN 0208-7928, s. 161-173. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/kip/article/view/16293/15598