• 11 PAŹ 21

  mgr Mateusz Dżugaj


  Stanowisko: Wykładowca

  e-mail: mateusz.dzugaj@usz.edu.pl
  telefon służbowy: 91 444 28-63

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 306

   


  Obszar prowadzonych badań: Problematyka prawa gospodarczego publicznego, zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka komunalna.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2021 r. – uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa pod opieką naukową dr. hab. Daniela Wacinkiewicza, prof. US.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo gospodarcze publiczne, wprowadzenie do prawa gospodarczego publicznego, elektroniczne zamówienia publiczne

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2021 r. zatrudniony na stanowisku wykładowcy z zakresu prawa gospodarczego;
  • członkostwo w zespole kierunku prawo;
  • członkostwo w Zespole Badawczym Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej;
  • opiekun Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Szczecin (od 2022 r.);
  • członkostwo w Zespole ds. Street Law.

  Publikacje, które nie zostały afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Dżugaj M., Jóźwiak D., Skibiński J, Trzeszczoń D., Prawne aspekty pracy zdalnej, (w:) K. Mozgiel-Wiecha, I. Bendkowska, R. Stachyra (red.), Problemy współczesnego świata i prawa, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź 2021, ISBN: 978-83-66709-97-3, s. 25-40.

  Artykuły w języku polskim

  1. Dżugaj M., Trzeszczoń D., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 22 grudnia 2020 r., II SA/Go 337/20, dotycząca opłaty za usunięcie drzew i krzewów, Studia Administracyjne 13 (1), Szczecin 2021, s. 71-83.
  2. Rejestr działalności kantor – aspekty prawne, Studia administracyjne, nr 1 (17), Uniwersytet Szczeciński 2023, ISNN 2080-5209 DOI: 10.18276/sa, s. 5-18 ss. 79.

  Publikacje afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Państwowy dług publiczny na przestrzeni lat – opis zjawiska, (w:) D. Wróblewska, W. Bożek (red.), Bezpieczeństwo i stabilność jako wartość chroniona na gruncie prawa finansowego, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź 2022, ISBN: 978-83-67527-28-6, s. 21-34.

   

Accessibility Toolbar