• 20 MAJA 20

  mgr Jakub Baranowski


  Stanowisko: Asystent

  e-mail: jakub.baranowski@usz.edu.pl
  tel. 91 444 28 83

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 311

   


  Obszar prowadzonych badań: Problematyka budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych i innych procedur partycypacyjnych, a także dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka komunalna.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • w 2018 r. – uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa na podstawie pracy pt. „Odwołanie darowizny” pod opieką naukową dr. hab. Zbigniewa Kuniewicza, prof. US
  • 2018 – do chwili obecnej – studia doktoranckie pod opieką naukową dr. hab. Daniela Wacinkiewicza, prof. US

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z przedmiotów: Prawo administracyjne I, Prawo administracyjne II, postępowanie administracyjne, projektowanie prospołeczne i niepełnosprawność, savoir-vivre bez barier, Studencka Poradnia Prawna;
  • wspieranie działalności studentów w „Administracyjnym Kole Naukowym”.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • od marca 2019 r. do listopada 2021 r. – Urząd Miasta Szczecin, pracownik samorządowy odpowiedzialny za budżet obywatelski;
  • członkostwo w Zespole Badawczym Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej;
  • Przewodniczący Zespołu Opiniującego projekty do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2020 r. zatrudniony na stanowisku asystenta z zakresu prawa i postępowania administracyjnego;
  • Wydziałowy koordynator ds. programu Erasmus+;
  • członkostwo w zespole ds. współpracy międzynarodowej;
  • członkostwo w zespole ds. szkoły prawa norweskiego;
  • członkostwo w zespole Pracowni ds. Rankingów;
  • opiekun kierunku prawo (rocznik 2021-2026);
  • w latach 2019-2020 r. – koordynator ds. wsparcia studentów;
  • osoba odpowiedzialna za działania w Sali symulacji wirtualnej rzeczywistości;
  • były koordynator Sekcji spraw studenckich Studenckiej Poradni Prawnej Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  .

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Przyszłość budżetów obywatelskich – perspektywy rozwoju, (w:) P. Baciak (red.), Doświadczenia, problemy i wyzwania polskiejsamorządności terytorialnej, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi, ŁÓDŹ 2021, ISBN 978-83-7405-695-3, s. 133-151.
  2. Krajowe mechanizmy pomocy dla Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, (w:) O. V. Batanova, D. Vatsinkevycha, R. B. Bedriy (red.), ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (17 червня 2022 р., м. Львів), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Kijów, Lwów, Szczecin 2022, s. 255-259.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Legal and Financial Aspects of Participatory Budgeting in Poland, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 9689-9693.

  Artykuły w języku polskim

  1. Problematyka ochrony interesu prawnego w procedurze budżetu partycypacyjnego, Acta Iuris Stetinensis 2023, nr 5, ISSN 2083-4373, s. 7-20. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/ais/pl/issue/1353/article/20724/

  Artykuły w języku obcym

  1. Participatory budgeting – case study of the city of Szczecin, Studia Administracyjne 2019, nr 11, ISSN 2080-5209, e-ISSN 2353-284X, s. 5-17.
  2. Participatory Budget and the Sars-Cov-2 Pandemic in Poland, Transylvanian Review of Administrative Sciences, Special Issue 2020, Online ISSN: 2247-8310, Print ISSN: 1842-2845, DOI: 10.24193/tras.SI2020.2, pp. 24-37. Tekst dostępny na stronie: https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/643/633
  3. Selected Legal and Economic Consequences of the COVID-19 Pandemic that Impact the Organization of Participatory Budgeting in Poland, European Research Studies Journal 2021, Volume XXIV, Issue 4B, ISSN: 1108-2976, s. 1029-1037. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/2851
  4. The Impact of The Pattern Resulting from The European Charter of Local Self-Government On the Institution of Public Consultation in Poland, 42nd IBIMA International Conference, 22-23 November 2023, Seville, Spain, ISSN 2767-9640.

   

Accessibility Toolbar