• 20 MAJA 20

  mgr Jakub Baranowski


  Stanowisko:
  Asystent

  e-mail: jakub.baranowski@usz.edu.pl

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 311
  tel. 91 444 28 83


  Obszar prowadzonych badań: prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego, postępowanie administracyjne, partycypacja obywatelska, budżet obywatelski, konsultacje społeczne


  Biogram: W 2018 r. uzyskałem tytuł zawodowy magistra prawa na podstawie pracy pt. „Odwołanie darowizny” napisanej pod opieką naukową dr. hab. Zbigniewa Kuniewicza, prof. US. W tym samym roku rozpocząłem studia doktoranckie, które obecnie kontynuuję pod opieką naukową dr. hab. Daniela Wacinkiewicza, prof. US. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego jestem zatrudniony od 2020 r. na stanowisku asystenta z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Prowadzę ćwiczenia i konwersatoria z powyższego zakresu, a także aktywnie wspieram działalność studentów w „Administracyjnym Kole Naukowym”. Do moich zainteresowań badawczych należy problematyka budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych i innych procedur partycypacyjnych. Ponadto także dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka komunalna. Od marca 2019 r. do listopada 2021 r. pracowałem w Urzędzie Miasta Szczecin w charakterze pracownika samorządowego odpowiedzialnego za budżet obywatelski. Zdobyte doświadczenie praktyczne wykorzystuje w pracy dydaktycznej ze studentami, a także w działalności naukowej. Jestem członkiem Zespołu Badawczego Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej, Zespołu ds. Szkół Średnich, Zespołu ds. szkoły prawa norweskiego i Pracowni ds. Rankingów. Ponadto jestem opiekunem kierunku prawo (rocznik 2021-2026), Koordynatorem ds. wsparcia studentów (w latach 2019-2020 r.) i Koordynatorem Sekcji spraw studenckich Studenckiej Poradni Prawnej Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.


  .

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Przyszłość budżetów obywatelskich – perspektywy rozwoju, (w:) P. Baciak (red.), Doświadczenia, problemy i wyzwania polskiejsamorządności terytorialnej, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi, ŁÓDŹ 2021, ISBN 978-83-7405-695-3, s. 133-151.
  2. Krajowe mechanizmy pomocy dla Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, (w:) O. V. Batanova, D. Vatsinkevycha, R. B. Bedriy (red.), ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (17 червня 2022 р., м. Львів), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Kijów, Lwów, Szczecin 2022, s. 255-259.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Legal and Financial Aspects of Participatory Budgeting in Poland, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 9689-9693.

  Artykuły w języku obcym

  1. Participatory budgeting – case study of the city of Szczecin, Studia Administracyjne 2019, nr 11, ISSN 2080-5209, e-ISSN 2353-284X, s. 5-17.
  2. Participatory Budget and the Sars-Cov-2 Pandemic in Poland, Transylvanian Review of Administrative Sciences, Special Issue 2020, Online ISSN: 2247-8310, Print ISSN: 1842-2845, DOI: 10.24193/tras.SI2020.2, pp. 24-37. Tekst dostępny na stronie: https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/643/633
  3. Selected Legal and Economic Consequences of the COVID-19 Pandemic that Impact the Organization of Participatory Budgeting in Poland, European Research Studies Journal 2021, Volume XXIV, Issue 4B, ISSN: 1108-2976, s. 1029-1037. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/2851