• 10 LIS 22

  mgr Grzegorz Lipiński

  Stanowisko: Wykładowca

  e-mail: grzegorz.lipinski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28-75

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 304b

   


  Obszar prowadzonych badań: aksjologia procesu karnego, prawo dowodowe


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2018 r. – ukończenie z wyróżnieniem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa (wynik ogólny bardzo dobry, praca magisterska pt. „Zasada prawdy materialnej a niezupełne bezwzględne zakazy dowodowe w postępowaniu karnym”, napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Macieja Zielińskiego dr h.c. UŁ).

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: postępowanie karne, prawo karne, tajemnice prawnie chronione, charakterystyka przestępstw kryminalnych, usługi detektywistyczne, podstawy postępowania karnego, ochrona informacji niejawnych, prawo karne wykonawcze

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 2019 – 2021 r. – aplikacja adwokacka w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej;
  • 2022 r. – złożenie z wyróżnieniem egzaminu adwokackiego oraz uzyskanie wpisu na listę adwokatów (SZC/Adw/762);
  • od 2022 r. – indywidualna praktyka adwokacka.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2022 r. – wykładowca w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • od 2022 r. – członkostwo w zespole kierunku prawo służb mundurowych;
  • od 2022 r. – członkostwo w zespole ds. kontaktu ze szkołami średnimi.

Accessibility Toolbar