• 11 PAŹ 21

  mgr Dominika Trzeszczoń


  Stanowisko: 
  wykładowca

  e-mail: dominika.trzeszczon@usz.edu.pl

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 319


  Obszar prowadzonych badań: Prawo Finansów Publicznych, Prawo Bankowe, Prawo Cywilne, Prawo Konstytucyjne.


  Biogram: Od 2021 r. wykładowca w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwer- sytetu Szczecińskiego, prowadzący zajęcia m.in. z prawa finansowego, prawa bankowego i pieniądza elektronicznego. Członek Zespołu Badawczego Prawa Finansowego, a także powołana w skład zespołu Akademii Młodego Prawnika. Ponadto wsparcie merytoryczne Koła Naukowego Prawa Finansowego „FiskUS” działającego na Wydziale Prawa i Administracji.