• 10 LIS 22

  mgr Dariusz Zagrodzki


  Stanowisko:
  Wykładowca

  e-mail: dariusz.zagrodzki@usz.edu.pl
  telefon służbowy:  (91) 444 28 77

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 301a

   

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej.
  .
  W 2021 r. zdobył wicemistrzostwo świata w międzynarodowym konkursie z symulacji rozmowy z klientem Brown Mosten International Client Consultation Competition.
  .
  Za działalność organizacyjną na rzecz wydziału, uczestnictwo w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz wysokie wyniki w nauce otrzymał Nagrodę Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz list gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Jako jeden z trzech absolwentów ukończył studia z wyróżnieniem w postaci złotego biretu.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • w 2022 r. – uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z przedmiotów: międzynarodowe prawo publiczne, prawo międzynarodowe publiczne, Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, ochrona praw człowieka, ochrona praw człowieka w działaniach służb mundurowych, system prawa międzynarodowego publicznego, ochrona zdrowia w aktach prawa międzynarodowego

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w zespole ds. współpracy międzynarodowej;
  • członkostwo w zespole ds. Zimowej Szkoły Praw Człowieka;
  • opiekun studentów biorących udział w międzynarodowych konkursach z symulacji rozprawy sądowej, rozmowy z klientem oraz mediacji;
  • wspieranie działalności studentów zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Szczecin.

  Sprawozdania

  1. Szwed A., Zagrodzki D., Ogólnopolska konferencja naukowa „Rola dyplomacji i prawa dyplomatycznego w stosunkach międzynarodowych”, Warszawa, 23–24 marca 2023 roku, Acta Iuris Stetinensis 4/2023, s. 225-229. Tekst dostępny na stronie https://wnus.usz.edu.pl/ais/pl/issue/1352/article/20713/

   

   

Accessibility Toolbar