• 25 STY 21

  mgr Bartosz Pacholski

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: bartosz.pacholski@usz.edu.pl
  telefon służbowy:  (91) 444 28 77

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 301a

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo międzynarodowe publiczne, prawo unii europejskiej, prawa człowieka


  Biogram: Asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie prawa międzynarodowego publicznego. Kierownik Pracowni ds. wydawnictw zagranicznych, której głównym zadaniem jest nawiązywanie kontaktu i współpracy z wydawnictwami oraz czasopismami zagranicznymi. Członek Zespołu ds. szkoły prawa niemieckiego. Od lutego 2020 roku członek wspierający Inicjatywy Mobilności Pracy, zajmującej się promowaniem mobilności usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej oraz budowaniem świadomości społecznej w kwestiach związanych z delegowaniem pracowników. Członek komitetów organizacyjnych ogólnopolskich konferencji naukowych współorganizowanych przez WPiA US. Uczestnik programu „Wymiana nauczycieli akademickich w ramach współpracy między Uniwersytetem Szczecińskim a Uniwersytetem w Greifswaldzie, Niemcy” oraz stażu naukowego wraz z kwerendą biblioteczną na Uniwersytecie Wileńskim. Zainteresowania naukowe obejmują w szczególności prawo traktatów, swobodę świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej oraz powszechny i europejski system ochrony praw człowieka. Dodatkowo zaangażowany jest w promowanie współpracy polsko-niemieckiej. W ramach prowadzonej działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z Prawa międzynarodowego publicznego, Ochrony praw człowieka oraz zajęcia w języku angielskim dla studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ (Public International Law, Human Rights Law, International Organizations).


  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Economic Sanctions as A Means of Influencing International Order as Seen in The Example of The Construction of The Nord Stream 2 Gas Pipeline, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 5628-5634.

  Artykuły w języku obcym

  1. Extraterritorial application of the right to life on the high sea . Commentary to the Views adopted by the Human Rights Committee of 27 January 2021, A.S., D.I., O.I. and G.D. against Italy, Communication No. 3042/2017, Studia Prawnicze KUL 2021, nr 4 (88), DOI: 10.31743/sp.12721, s. 171-182. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.
   kul.pl/index.php/sp/article/view/12721/11688
  2. Rights of Homeless Persons in the Universal System of Protection of Human Rights, European Research Studies Journal 2021, Volume XXIV, Issue 4B, DOI: 10.35808/ersj/2847, ISSN: 1108-2976, s. 1009-1018. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/2847

Accessibility Toolbar