• 19 PAŹ 17

  mgr Krzysztof Kubasik

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: krzysztof.kubasik@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 87

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 105

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: poniedziałek, godz. 15.15 – 16.00

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. O niedopuszczalności umowy darowizny na wypadek śmierci, (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 121 – 135 (współautor A. Tomczyk).

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Changes in Polish consumer law in light of European Union law, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), The safety of the individual and of the group in private and public law – a collection of studies, Jacob of Paradyż University of Applied Sciences in Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 23-33.
  2. Legal nature of contracts for services which have not been regulated by other provisions – according to Polish Civil law, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2,  Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 639-646.

   

  Artykuły

  1. Forma rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 15, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 3352, pod red. M. Pazdana, Katowice 2014, s. 9-29 (współautor K. Dadańska).
  2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 6 grudnia 2012 r., III CZP 76/12, Przegląd Sądowy 2015, nr 1, s. 135 – 140 (współautor Z. Kuniewicz).
  3. Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej podmiotu korzystającego z tej nieruchomości bez obowiązku uiszczania czynszu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3.12.2015 r., III CSK 13/15, Przegląd Sądowy 2018, nr 11-12, s. 156-164.