• 19 PAŹ 17

  dr Karolina Ziemianin

  Stanowisko: adiunkt

  e-mail: karolina.ziemianin@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 44

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 407

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: środa, godz. 8.00 – 8.45

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Ograniczenie jawności postępowania w sprawach małżeńskich i rodzinnych, (w:) J. Krzywkowska, R. Sztychmiler (red.), Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka, Druk na zlecenie Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 183-195.
  2. Nowy model  jawności postępowania na tle informatyzacji postępowania cywilnego, (w:) D. Gil, E. Kruk (red.), Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 73-88. ISBN 978-83-8061-260-0.
  3. Dokument elektroniczny – model polski i niemiecki, (w:) D. Gil (red.), Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej, Lublin 2016, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-285-3, s. 187-201.
  4. Wywiad środowiskowy w postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich, (w:) J.M. Łukaszewicz, A.M. Arkuszewska, A. Kościółek (red.), Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 978-83-8019-619-3, s. 420-432.

   

  Artykuły

  1. Dopuszczenie dowodu z urzędu w sprawie o zachowek. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11.12.2014 r. (IV CA 1/14), Przegląd Sądowy 2016, nr 1, s. 124-127 (współautor Ziemianin Bronisław).
  2. Przeprowadzenie postępowania sądowego na odległość według prawa polskiego i niemieckiego, Prawo Mediów Elektronicznych 2016, nr 1, s. 16-20.
  3. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2015 r. (II OSK 429/14), Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, z. 1, s. 157-165 (współautor Ziemianin Bronisław).
  4. Zajęcie nieruchomości w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego z dn. 25 kwietnia 2017r., V CSK 364/16, Nowa Currenda 2018, nr 11, ISSN 1508-0641, s. 6-12.

   

  Komentarze

  1. Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9034-5, ss. 1031 (autorzy książki: Flaga-Gieruszyńska Kinga, Gołaczyński Jacek, Klich Aleksandra, Nawrocki Mariusz, Ziemianin Karolina).