• 24 MAJA 22

  dr Tetyana Kurylo

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: tetyana.kurylo@usz.edu.pl

  telefon służbowy: (91) 444 28 21

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 104

   

   


  Obszar prowadzonych badań: historia państwa i prawa, prawo cywilne, prawo rodzinne, postępowanie cywilne, prawo własności intelektualnej.
  .
  Jest autorem ponad 70 prac naukowych z zakresu prawa cywilnego i stosunków celnych, w tym monografiiPrawna ochrona dziedzictwa kulturowego Ukrainy” oraz m.in. „Prawo celne Ukrainy”, „Prawo cywilne Ukrainy”, „Prawo rodzinne Ukrainy”, „Postępowanie cywilne Ukrainy„, „Prawo pracy”, „Cechy bezpłatnej pomocy prawnej w Ukrainie”, „Pisma procesowe cywilne w postępowaniu nakazowym i odrębnym (wzory wpisów)”, „Podręcznik edukacyjny i metodyczny”, „Specyfika wykorzystania technologii informatycznych przez pryzmat zasad postępowania cywilnego Revista Amazonia Investiga”.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 1994 r. – ukończenie Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Specjalność: Prawo;
  • 2003 r. – obrona pracy doktorskiej na specjalności – Teoria i historia państwa i prawa; historia doktryn polityczno-prawnych na temat „Tworzenie i rozwój ustawodawstwa o ochronie dziedzictwa kulturowego Ukrainy” (Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, m. Kijów, Ukraina);
  • 2006 r. – uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego (Ministerstwo Edukacji i Nauki, m. Kijów, Ukraina) na specjalności – prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo rodzinne, prawo prywatne międzynarodowe.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • udzielanie porad prawnych w j. ukraińskim i j. rosyjskim w Klinice Prawa Wydziału Prawa i Administracji US

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 1994 – 2000 – radca prawny przedsiębiorstwa „Prykarpattja” (m. Lwów, Ukraina);
  • 2000 – 2002 – kierownik Służby Prawnej Telekomunikacji Lwowskiej (Ukraina);
  • 2002 – 2020 – Profesor nadzwyczajny Katedry Prawa i Postępowania cywilnego, Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych;
  • 2020 – 2022 – Profesor Katedry Teorii Prawa, Prawa Konstytucyjnego i Prywatnego Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych;
  • 2022 r. – do chwili obecnej – Adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • koordynator Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji US

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Organizacyjno-prawne zapewnienie ochrony praw obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa, (w:) O. V. Batanova, D. Vatsinkevycha, R. B. Bedriy (red.), ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (17 червня 2022 р., м. Львів), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Kijów, Lwów, Szczecin 2022, s. 245-249.

  Artykuły w języku obcym

  1. Kurylo T., Barankevych A., Особливості спадкування неповнолітніми особами в країнах Європейського союзу – порівняльно-правовий аналіз, Studia Prawnicze KUL, nr 2 (94)/2023, DOI: 10.31743/sp.14445, ISSN 1897-7146, s. 97-110. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/14445/14447
  2. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ, Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe 2023, nr 2 (9), DOI: 10.15804/PPUSN.2023.02.03, ISSN 2543-9227, s. 27-34.

Accessibility Toolbar