• 27 STY 20

  dr Sławomir Tomczyk

  e-mail:  slawomir.tomczyk@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444-26-15

  al. Piastów 40b
  pok. 109


   

  .

  Monografie

  1. Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych, Kraków 2018 r.

  Artykuły

  1. Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop, Problemy Transportu i Logistyki 2017, nr 4 (40), DOI: 10.18276/ptl.2017.40-12, s. 133-140. Publikacja w wersji elektronicznej na stronie: http://www.wzieu.pl/zn/PTIL40/PTIL40.pdf

  Komentarze

  1. Fundusz Promocji Twórczości, (w:) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014 r.
  2. Czas trwania autorskich praw majątkowych, (w:) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016 r.
  3. Prawa pokrewne, (w:) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016 r.
  4. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, (w:) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016 r.
  5. Przepisy przejściowe i końcowe, (w:) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016 r.

Accessibility Toolbar