• 27 STY 20

  dr Konrad Garnowski

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: konrad.garnowski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 31 23

  Budynek ul. Cukrowa 8
  pok. 717

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo przewozowe


  Biogram: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2011 r.). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2019 r.) na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Wesołowskiego, prof. US. Pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego od 2015 r. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z przedmiotów związanych z szeroko rozumianym prawem cywilnym, m. in. z części ogólnej prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz prawa własności intelektualnej. Zaangażowany w dodatkową działalność dydaktyczną i szkoleniową w innych podmiotach, w tym w ramach zajęć dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. W pracy badawczej skupia się na tematyce związanej z prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa przewozowego. Uczestniczył w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorem artykułów oraz rozdziałów w pracach zbiorowych w języku polskim i angielskim, a także monografii stanowiącej zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej pod tytułem Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym (Wolters Kluwer, 2020). W marcu 2019 r. uczestniczył w programie Erasmus plus, odbywając staż na University of Kelaniya (Sri Lanka), w ramach którego wygłaszał wykłady gościnne. Przewodniczący zespołu do spraw Szkoły Prawa Norweskiego, członek zespołu kierunku Prawo Transportowe i Ubezpieczeń Transportowych, patron Wirtualnej Kancelarii Prawnej funkcjonującej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Od 2010 r. aktywny jako prawnik w kancelarii radców prawnych. W latach 2012 – 2014 r. odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, od 2015 r. wykonuje zawód radcy prawnego.


  .

  Monografie

  1. Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-160-0, ss. 314.
  2. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Garnowski K., Wesołowski K., Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-483-0, ss. 230.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Rozporządzanie przesyłką w drogowym przewozie towarów jako przejaw restrukturyzacji zobowiązania / Konrad Garnowski. – // W: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / redakcja naukowa: Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz ; autorzy: Dorota Ambrożuk, Andrzej Całus, Agnieszka Cybulska-Bienioszek, Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski, Wojciech Gonet, Piotr Horosz, Ewa Janik, Grzegorz Kozieł, Sonia Kozub-Skalska, Jolanta Loranc-Borkowska, Aleksandra Lubicz-Posochowska, Karol Magoń, Przemysław Malinowski, Katarzyna Marak, Kinga Michałowska, Zbigniew Miczek, Małgorzata Moras, Beata Nuzzo, Agnieszka Sobiech, Małgorzata Szczęsny, Krzysztof Wesołowski… – Stan prawny na dzień 1.6.2017 r. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Consumer distance contracts concluded by electronic means in the directive 2011/83/EU / Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski. – // W: Medea 2016 Summa Technologie : Joint Interdiscplinary Conferences [editors Andreas Guskos, Jarosław Rybicki and Krzysztof W. Wojciechowski] – Odesa : Feniks, 2017
  2. Limitation of the liability od the employee and other persons for whom the carrier is responsible in the light of international transport conventions / Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski. – // W: Joint Interdisciplinary Conferences : the 6th International Interdisciplinary Symposium on Art/Science/Technology MEDEA 2018, gene, meme, techne : the 3rd International Symposium on Legal Implications of Cyber Society ISLICS 2018 : the 3rd International Symposium on Physics Technology and Art PTA 2018 : the 2nd International Symposium on Information Tools in Management ITM 2018 : September 1-8 Thessaloniki Paralia Katerinis Greecesign and Applied Arts Arch. Inside/Thessaloniki 2018, Exhibition of Polish Printmaking – transPRINT/Thessaloniki 2018 : 1-8 September 2018, Thessaloniki & Paralia – Katerinis, Greece / Editors Andreas Guskos, Jrosław Rybicki, Izabela Gawłowicz and Niko Guskos.. – Gdańsk : Task Publishing, 2019
  3. The future of the regulation of the contract for the multimodal carriage of goods in the context of the Rotterdam Rules / Daniel Dąbrowski and Konrad Garnowski. – // W: Codification of maritime law : challenges, possibilities and experience / ed. by Justyna Nawrot and Zuzanna Pepłowska-Dabrowska.. – Oxon ; New York : Informa Law from Routledge, 2020
  4. Trends in Transport Documentation in International Law, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 11923-11927.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Wątpliwości dotyczące stanu prawnego w odniesieniu do umowy krajowego lotniczego przewozu osób / Konrad Garnowski. // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. 2017, nr 2, s.8-18.
  2. Prawo kierowców w transporcie międzynarodowym do zwrotu kosztów noclegu z tytułu podróży służbowej w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 roku / Konrad Garnowski. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2017, nr 3 (39), s.173-180.
  3. Funkcja dowodowa listu przewozowego w lądowym transporcie towarów / Konrad Garnowski. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2017, nr 4 (40), s.31-40.
  4. Charakter czynności polegającej na wydaniu towaru przez przewoźnika w wykonaniu umowy drogowego przewozu towarów / Konrad Garnowski. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2018, nr 2 (42), s.39-47.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Liability for the particulars in the consignment note / Konrad Garnowski. // European Journal of Service Management. 2018, vol. 28 2 no. 4, s.165-170.
  2. Paramount clause in the international transport of goods by road and rail / Konrad Garnowski. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2018, nr 3 (43), s.139-146.
  3. Digitalisation of the functioning of bodies of corporate and non-corporate entities in the light of covid-19 regulations, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, vol. XIV, 2021, no. 2, DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.2; s. 113-123. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Garnowski_2021_2.pdf