• 04 WRZ 18

  dr Karol Sroka

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: karol.sroka@usz.edu.pl
  telefon służbowy: 

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 317

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: wtorek, godz. 17.00 – 17.45

   

  Publikacje od dnia zatrudnienia 1.10.2018 r. afiliowane na rzecz WPiA US

  Artykuły

  1. Komunikacja i promocja jednostek samorządu terytorialnego w Internecie, Studia Administracyjne nr 9, pod red. M. Suchanka, K. Sroki, Szczecin 2017 (współautor M. Suchanek) (od dnia 4.12.2018 r. publikacja afiliowana na rzecz WPiA US).
  2. Cyfryzacja usług administracji publicznej, Studia Administracyjne nr 9, pod red. M. Suchanka, K. Sroki, Szczecin 2017 (współautor M. Suchanek) (od dnia 4.12.2018 r. publikacja afiliowana na rzecz WPiA US).

   

  Publikacje,  które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Uwarunkowania informatyzacji administracji publicznej, pkt. 1, rozdz. IV, (w:) Babiak J. (red.), Rola funduszy europejskich w społeczno-gospodarczym rozwoju Polski, Jarocin-Poznań 2005, s. 149-159.
  2. Bezpieczeństwo informacyjne w administracji publicznej, pkt. 1, rozdz. IV, (w:) J. Konieczny, K. Sroka (red.), Samorząd Terytorialny. Od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa bezpieczeństwa, Jarocin-Poznań-Szczecin 2006, s. 173-187.
  3. Uwarunkowania rozwoju zastosowań technologii informacyjnych w administracji publicznej w Polsce, (w:) J. Kleban, W. Wieczerzycki (red.), Era społeczeństwa informacyjnego, Poznań 2006, s. 231-243.
  4. Zarządzanie informacją w administracji samorządowej, (w:) T. Smoliński (red.), Samorząd terytorialny po akcesji do Unii Europejskiej, Jarocin-Poznań 2008, s. 55-65.
  5. Procesy decyzyjne w administracji w zarządzaniu kryzysowym, (w:) J. Konieczny, Administracja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wielkopolsce. Służby, inspekcje i straże, Poznań 2010, s. 340-355 (współautorzy J. Gandziarowska, M. Grabiak).
  6. Systemy informacyjne administracji, (w:) A. Rost, J. Ciapała (red.), Wokół Konstytucji i zdrowego rozsądku, Szczecin 2011.

   

  Artykuły

  1. Zastosowanie momentomierza konstrukcji ITESO – WSM w eksploatacji siłowni okrętowych, Technika i Gospodarka Morska nr 3 (436), marzec 1988 (współautorzy Cwilewicz R., Makowski L.).
  2. Optymalizacja parametrów pracy układu napędowego statku za pomocą momentomierza TNP-5, Budownictwo Okrętowe nr 10, Gdańsk 1989 (współautorzy Cwilewicz R., Makowski L.).
  3. Optymalna eksploatacja systemu energetyczno-napędowego statku morskiego, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Badania Systemowe, tom 2, Metody Optymalizacji i Sterowania Komputerowego, Warszawa 1990 (współautor Ciesielski S.).
  4. Analiza sposobów eksploatacji układu napędowego statków B-488, Budownictwo Okrętowe i Technika i Gospodarka Morska, Gdynia 1991 (współautorzy Słoniewski J., Górski Z.).
  5. Jak uczyć informatyki, miesięcznik oświatowy „Dylematy” 3/93, Kalisz 1993.
  6. Znaczenie kształcenia informatycznego na wydziale administracji, zeszyt tematyczny BWSH: Formy i metody kształcenia jako sposoby przeciwdziałania bezrobociu, Koszalin-Jarocin 2000.
  7. System edukacyjny w Polsce, zeszyt tematyczny BWSH: Edukacja dawniej i dziś, Jarocin 2000.
  8. Pieczęć a dokument elektroniczny, zeszyt tematyczny BWSH: Rozwój i rola pieczęci, Jarocin 2000.
  9. Zarządzanie informacją w administracji publicznej, Zeszyty Administracyjne nr 1, pod red. J. Koniecznego, Szczecin 2009, s. 33-49.
  10. Procesy decyzyjne w administracji – wybrane problemy, Zeszyty Administracyjne nr 2, pod red. J. Koniecznego, Szczecin 2010, s. 73-99 (współautorzy J. Gandziarowska, J. Zych).
  11. Systemy informacyjne administracji a bezpieczeństwo informacyjne, Zeszyty Administracyjne nr 3, pod red. J. Koniecznego, Szczecin 2011.
  12. Podpisywanie dokumentów elektronicznych w kontaktach z administracją publiczną, Zeszyty Administracyjne nr 4, pod red. M. Suchanka, K. Sroki, P. Sukienniczaka, Szczecin 2012, s. 177-195.
  13. Archiwizacja dokumentów elektronicznych, Zeszyty Administracyjne nr 5, pod red. M. Suchanka, K. Sroki, Szczecin 2014, s. 177-195.
  14. Przetwarzanie danych osobowych w Internecie, Studia Administracyjne nr 6, pod red. M. Suchanka, Szczecin 2015 (współautor Rost W.).
  15. Podpis elektroniczny a identyfikacja i uwierzytelnianie, Studia Administracyjne nr 8, pod red. M. Suchanka, K. Sroki, Szczecin 2016.
  16. Komunikacja i promocja jednostek samorządu terytorialnego w Internecie, Studia Administracyjne nr 9, pod red. M. Suchanka, K. Sroki, Szczecin 2017 (współautor M. Suchanek) (do dnia 3.12.2018 r. publikacja afiliowana na rzecz Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim).
  17. Cyfryzacja usług administracji publicznej, Studia Administracyjne nr 9, pod red. M. Suchanka, K. Sroki, Szczecin 2017 (współautor M. Suchanek) (do dnia 3.12.2018 r. publikacja afiliowana na rzecz Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim).

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Assessment of the effect of technical condition of the ship’s underwater huII upon the fuel consumption, “Budownictwo Okrętowe” nr 7/1988 (współautorzy Giernalczyk M., Witkowski K.).
  2. Optimization of operation parameters of the propulsion system with an adjusting screw, “Joint Proceedings” No 4, WSM Gdynia – Hochschule Bremerhaven 1990 (współautor Cwilewicz R.).
  3. The problem of fuel minimization during the crossing of a ship between two ports, Scientific Journal of Merchant Marine Academy No3, Gdynia 1990 (współautor Cwilewicz R.).
  4. Prognosticating ship’s propulsion characteristics due to the navigating conditions, “Joint Proceedings” No 5, Hochschule Bremerhaven, 1993 (współautor Cwilewicz R.).

   

  Redakcje prac zbiorowych

  1. Konieczny J., Sroka K. (red.), Samorząd Terytorialny. Od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa bezpieczeństwa, Jarocin – Poznań-Szczecin 2006.
  2. Studia Administracyjne nr 3, J. Konieczny, K. Sroka (red.), Szczecin 2011.
  3. Studia Administracyjne nr 4, M. Suchanek, K. Sroka, P. Sukienniczak (red.), Szczecin 2012.
  4. Studia Administracyjne nr 5, M. Suchanek, K. Sroka (red.), Szczecin 2013.
  5. Studia Administracyjne nr 6, M. Suchanek, K. Sroka, W. Sieciński (red.), Szczecin 2014.
  6. Studia Administracyjne nr 7, M. Suchanek, K. Sroka (red.), Szczecin 2015.
  7. Studia Administracyjne nr 8, M. Suchanek, K. Sroka (red.), Szczecin 2016.
  8. Studia Administracyjne nr 9, M. Suchanek, K. Sroka (red.), Szczecin 2017.

   

  Podręczniki

  1. Zbiór zadań z podstaw napędu okrętowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 1984 (współautor K. Chachulski).
  2. Metody i algorytmy rozwiązywania problemów eksploatacyjnych okrętowych układów napędowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Szczecin 1988 (współautorzy K. Chachulski, A. Stępniak).