• 17 PAŹ 22

  dr hab. Michał Balcerzak, prof. US

   

  e-mail: michal.balcerzak@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 29 00

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 203


  Obszar prowadzonych badań: prawo międzynarodowe publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej ochrony praw człowieka, sądownictwa i organizacji międzynarodowych


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2007 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pt. „Precedens w prawie międzynarodowym praw człowieka”;
  • 2014 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na podstawie monografii pt. „Odpowiedzialność państwa-strony Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Studium prawnomiędzynarodowe”.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 2017 r. – adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie;
  • 2018-2022 – sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Accessibility Toolbar