• 04 STY 19

  Pracownicy oraz Doktoranci WPiA US – Informacja dotycząca numerów ORCID

  W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID osób informujemy,
  że ich gromadzenie będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN.  Dla dotychczas wprowadzonych numerów ORCID bezpośrednio do systemu POL-on wymagane będzie ich bezpośrednie autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN.

  Metoda ta jest zgodna z rekomendacjami systemu ORCID oraz niesie na sobą szereg korzyści takich jak:
  • przechowywanie pewnego, bo potwierdzonego przez właściciela numeru ORCID co zapobiegnie problemom identyfikacji osoby w trakcie ewaluacji oraz problemom z identyfikacją konta osoby w ORCID
  • brak błędów (literówek czy dubli) w numerach ORCID w repozytorium
  • możliwość przesyłania z repozytorium danych na konta autorów w ORCID (po wyrażeniu dodatkowej zgody przez autora) co pozwoli np. na wysłanie publikacji dodanych przez podmiot w PBN na konta autorów w ORCID dzięki czemu publikacje te będą widoczne w portalu o międzynarodowym zasięgu
  • możliwość otrzymywania przez systemy PBN i POL-on notyfikacji o zmianach na kontach osób w ORCID co pozwoli na wydajniejsze pobieranie danych z tego systemu dla podmiotów chętnych do skorzystania z nich na potrzeby ewaluacji 

   

  Instrukcja dodawania numeru ORCID do PBN znajduje się tutaj: 

   

  Magdalena Manugiewicz-Czachorowska
  Kierownik Działu Nauki
  Al. Papieża Jana Pawła II 22 a
  70-453 Szczecin
  tel. 91 444 11 78