• 19 LIP 19

  Powołanie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US oraz Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych US

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 lipca 2019 r. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
  prof. dr hab. Edward Włodarczyk, powołał do pełnienia obowiązków Dyrektora Instytutu
  Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  Panią dr hab. Ewelinę Cała-Wacinkiewicz, natomiast Panią dr Beatę Kanarek do pełnienia obowiązków Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Podstawą prawną powołań były odpowiednio § 21 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego – przepisy wprowadzające, stanowiącego załącznik do uchwały nr 59/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych
  oraz Zarządzenie nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.
  w sprawie utworzenia Instytutu Nauk Prawnych w Uniwersytecie Szczecińskim, a także
  § 25 ust. 1 i 5 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego – przepisy wprowadzające, stanowiącego załącznik do uchwały nr 59/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych oraz Zarządzenie 83/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
  z dnia 24 czerwca 2019 r.  w sprawie utworzenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.