• 19 STY 21
  Podziękowania dla władz Wydziału i Instytutu kończących kadencje oraz wręczenie nominacji dla nowo powołanych Prodziekanów

  Podziękowania dla władz Wydziału i Instytutu kończących kadencje oraz wręczenie nominacji dla nowo powołanych Prodziekanów

  Uprzejmie informujemy, że podczas posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, które odbyło się w dniu 15 stycznia br., Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US podziękowała osobom, pełniącym funkcje w poprzedniej strukturze Wydziału i Instytutu.

  Pani Dziekan słowa wdzięczności skierowała do p.o. Dziekana WPiA US – dr Beaty Kanarek, Z-cy Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych – dr Wojciecha Bożka i Prodziekana ds. Studenckich – dr Marzeny Fähnrich. Podziękowała również Przewodniczącemu Rady Naukowej – prof. dr. hab. Andrzejowi Bałabanowi i jego zastępcy – dr hab. Kindze Flaga-Gieruszyńskiej, prof. US.

  Następnie Pani Dziekan wręczyła nominacje osobom powołanym przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego na funkcje Prodziekanów, w kadencji 2020-2024, tj. dr hab. Wojciechowi Staszewskiemu, prof. US – Prodziekanowi ds. Studenckich, dr Beacie Kanarek – Prodziekanowi ds. Kształcenia oraz dr Wojciechowi Bożkowi – Prodziekanowi ds. Ewaluacji, życząc sukcesów w realizacji pełnionych funkcji.

  Podczas posiedzenia Rady dokonano wyboru przewodniczącego i jego zastępcy. Funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji US będzie sprawował
  dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US, natomiast funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady – dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US.

  Zapraszamy do obejrzenia udostępnionej poniżej fotorelacji z tych ważnych momentów funkcjonowania naszego Wydziału.