• 11 STY 22
    Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy WPiA US i Izbą Administracji Skarbowej w Szczecinie

    Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy WPiA US i Izbą Administracji Skarbowej w Szczecinie

    Z przyjemnością informujemy, że w dniu 11 stycznia 2022 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, reprezentowanym przez Dziekan Wydziału – Panią dr hab. Ewelinę Cała-Wacinkiewicz, prof. US a  Izbą Administracji Skarbowej w Szczecinie, reprezentowaną przez Dyrektora Izby – Pana Roberta Muszyńskiego oraz Podinspektora Roberta Hołubasza.

    Porozumienie  dotyczy realizacji zadań i współpracy w zakresie m.in. organizacji wspólnych wydarzeń o charakterze naukowo-dydaktycznym, szkoleń pracowników oraz organizacji form współpracy dla stworzenia płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczeń.

    Poniżej przedstawiamy zdjęcia z podpisania porozumienia.