• 23 GRU 20
  Pani dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji US

  Pani dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji US

  Z przyjemnością informujemy, że dnia 23 grudnia br. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński wręczył powołanie Pani dr hab. Ewelinie Cała-Wacinkiewicz, prof. US na funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. 

  Powołanie kandydata do objęcia funkcji i zatrudnienia na stanowisku Dziekana to rozstrzygający etap procedury konkursowej.

  Pani dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US będzie pełniła funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencji kończącej się dnia 31 sierpnia 2024 roku.

  Pani Profesor życzymy powodzenia i serdecznie gratulujemy!