• 17 MAR 20

    Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni

    Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego i zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego postanowił wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni.

    Nauczycieli akademickich zwalnia się z obowiązku konsultacji telefonicznych odbywanych z telefonów służbowych w siedzibie uczelni, wymienionych w §1 ust. 7 zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 marca 2020r. w sprawie sposobu realizacji treści programowych oraz potwierdzania efektów uczenia w formie kontaktów zdalnych on – line, w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV – 2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

    Pismo okólne nr 6/2020 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 marca 2020 roku

    Od 18 do 31 marca 2020 pracownicy uczelni (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) nie będą mieli obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.