• 10 CZE 21
  Ogólnouniwersytecka ankieta oceny nauczycieli akademickich i oceny kierunku

  Ogólnouniwersytecka ankieta oceny nauczycieli akademickich i oceny kierunku

  Drodzy Studenci i Doktoranci, zachęcamy Państwa do udziału w ogólnouniwersyteckiej ankiecie oceny nauczycieli akademickich, z którymi mieliście Państwo zajęcia oraz w ankiecie oceny kierunku, na którym Państwo studiujecie.

  Oceny nauczycieli akademickich można dokonać od 1 do 27 czerwca br.

  Ankiety są anonimowe i dostępne na platformie e-proDziekan.

  Państwa odpowiedzi będą służyć poprawie jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Ankiety można wypełnić w niżej podanych terminach:

  • 1 – 27 czerwca br.: ocena nauczyciela akademickiego;
  • 10 – 27 czerwca br.: ocena kierunku.