• 29 STY 21
  Ogólnopolska Konferencja – „O kształceniu prawników – diagnoza i wyzwania” [relacja]

  Ogólnopolska Konferencja – „O kształceniu prawników – diagnoza i wyzwania” [relacja]

  Dnia 27 stycznia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja pn. „O kształceniu prawników – diagnoza i wyzwania”. W trakcie konferencji wygłoszono 14 referatów, a prelegenci reprezentowali 10 ośrodków naukowych, w tym 3 ośrodki zagraniczne. Wystąpienia zaprezentowali również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, korporacji prawniczych oraz środowiska sędziowskiego.

  Udział bierny w konferencji zadeklarowało ponad 200 osób.  Konferencja stworzyła przestrzeń do wymiany poglądów, zdiagnozowania problemów oraz zaproponowania własnej wizji kształcenia nowych pokoleń prawników. 

  Ze względu na sytuację epidemiczną, wydarzenie odbyło się zdalnie, za pośrednictwem MS Tems

  Zamiarem organizatorów jest uczynienie z konferencji o kształceniu prawników wydarzenia cyklicznego. Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych odsłonach tego wydarzenia.

  Organizatorzy Ogólnopolskiej konferencji – „O kształceniu prawników – diagnoza i wyzwania”