• 08 MAJA 18

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zasada jedności prawa cywilnego a spójność regulacji prawnohandlowych i prawnorodzinnych”

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zasada jedności prawa cywilnego a spójność regulacji prawnohandlowych i prawnorodzinnych, organizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w dniach 18-19.10.2018 r. w Szczecinie.

  Przesłane przez uczestników artykuły naukowe, zakwalifikowane do druku, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii lub w specjalnym numerze punktowanego czasopisma naukowego.
  Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego (pobierz formularz) do dnia 30 czerwca 2018 r..  oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 250 zł do dnia 10 września 2018 r. Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów przejazdu oraz noclegu.
  Zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: konferencja.wpiaus.2018@gmail.com albo pocztą tradycyjną na adres:
  Katarzyna Malinowska-Woźniak,
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
  ul. Narutowicza 17A,
  70-240 Szczecin.

  Opłatę konferencyjną należy uiścić na niżej wskazanych rachunek bankowy:
  Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis
  ul. Narutowicza 17A, 70-240 Szczecin
  67 1140 2004 0000 3402 7593 3503
  Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, udział w konferencji naukowej 18-19.10.2018