• 08 MAJA 18

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO

  Administracyjne Koło Naukowe działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „ Ochrona danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych „ RODO”, która odbędzie się 9 maja 2018 r.


  Program konferencji

   

  9:00 –  9:45            REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

  9:45 –  10:15           UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

  Dziekan WPIA US dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US
  Opiekun AKN dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US

   

  PANEL I

  Moderatorzy
  dr  Magdalena Michalak
  Wojciech Twardowski – Prezes AKN

  10:15 – 10:30        adw. Marek Hnatyszyn – Szczecin
  „Zasady przetwarzania danych według rozporządzenia  RODO”

  10:30 – 10:40        Dominik Wastowski, Maciej Hordziejewicz – Uniwersytet Szczeciński
  „Rozporządzenie RODO, a prawo pracy. Wybrane projektowane zmiany”

  10:40 – 10:55        Aleksandra Siemieniuk, Klaudia Kuligowska – Państwowa Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Informatyki w Łomży
  „Obowiązek aktualizowania jednorazowej zgody na przetwarzanie danych, a obowiązek zgłaszania naruszeń po wejściu w życie RODO”

  10:55 – 11:10        r.pr. Rafał Malujda – Szczecin,
  „Ocena prawidłowości doboru metodyki szacowania oceny ryzyka w zakresie przetwarzania danych”

  11:10 – 11:20       Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej i Brazylii – punkty wspólne.

  11:20 – 11:35       przerwa kawowa w  saloniku dyskusyjnym – s. 019

   

  PANEL II

  Moderator
  dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US

   11:35 – 13:05         Prezes SIODO Jarosław Feliński – (Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych)Warszawa
  „IODO wg RODO”

  13:05 – 13:10       dyskusja

  13:10 – 13:25          przerwa kawowa w saloniku dyskusyjnym – s. 019

   

  PANEL III

  Moderatorzy
  mgr Dominika Skoczylas
  Aleksandra Drąg – Wiceprezes AKN

  13:25 – 13:40         dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, – Uniwersytet Łódzki
  „Ochrona danych osobowych w badaniach klinicznych produktów leczniczych w świetle RODO”

  13:40 – 13:55        Filip Morawski – Uniwersytet Łódzki
  „Odpowiedzialność cywilna w świetle RODO”

  13:55 – 14:10      dr Łukasz Dubiński –  Uniwersytet Szczeciński
  „Zasady wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia w obszarze ochrony danych osobowych”

  1410 – 1425         Alicja Smyklińska – Uniwersytet Toruński
  „Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków wynikających z RODO”

   14:25 – 14:30          dyskusja

  14:30 – 15:00         obiad dla prelegentów w saloniku dyskusyjnym – s.019

   

   

  PANEL IV

  Moderatorzy
  dr Łukasz Dubiński
  Marcelina Zacharska –  członek zarządu AKN

   

  15:00 – 15:15         mgr Dominika Skoczylas – Uniwersytet Szczeciński
  „Przetwarzanie danych osobowych a prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych na gruncie RODO”

  15:15 – 15:30         Aleksandra Brodowska – Uniwersytet Toruński
  „Prawo do bycia zapomnianym  a  kościół katolicki”

  15:30 – 15:45         Mateusz Dżugaj, Martyna Borkowska  – Uniwersytet Szczeciński
  „Przetwarzanie danych w sieci internetowej”

  15:45 – 15:50      dyskusja

  15:50  – 16:05        przerwa kawowa w saloniku dyskusyjnym – s.019

   

  PANEL V

  Moderatorzy
  mgr Dominika Skoczylas
  Agata Zdrojewska – członek zarządu AKN

   

  16:05 – 16:20       dr Kamil Czaplicki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  „Czy RODO upowszechni identyfikację biometryczną?”

  16:20 – 16:35          Paulina Rotter – Uniwersytet Szczeciński
  „Nowe kategorie danych osobowych”

  16:35 – 16:50        Agnieszka Mac, Irmina Pisarek– Uniwersytet Szczeciński
  „Pseudonimizacja według RODO”

  16:50 – 17:05         Aleksandra Kubińska – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  „Przetwarzanie danych osobowych dziecka i warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego  – zmiana czy martwe przepisy?”

  17:05      Zakończenie i podziękowania  –
              Wojciech Twardowski – Prezes AKN.